Incasso- & Juridisch Adviesbureau De Zuid-Hollandse Eilanden

Huurrecht & VvE appartementsrecht

Huurrecht is de tak van het recht die de verhouding regelt waarbij de huurovereenkomst van de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Van huur is sprake als de ene partij: de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is of niet is uiteindelijk doorslaggevend of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie. Partijen kunnen bijvoorbeeld spreken over lease, als die leaseovereenkomst voldoet aan de definitie van de huurovereenkomst dan is het ook een huurovereenkomst.

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Wie een eengezinswoning koopt, koopt het eigendomsrecht daarvan. Bij een appartement koopt men geen eigendomsrecht, maar een appartementsrecht. Daarmee wordt het exclusieve gebruiksrecht van een deel van het gebouw, de woning, verkregen. Tevens wordt men daardoor mede-eigenaar van het gehele gebouw; en daarmee tevens: medeverantwoordelijk voor het gehele gebouw. De eigenaars van de appartementsrechten zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. Voor het lidmaatschap dient een periodieke vergoeding te worden betaald, alsmede het aandeel van de gemeenschappelijke kosten voor oa onderhoud en stookkosten.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, d.w.z. door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. In de dagelijkse praktijk kan er een geschil ontstaan in de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Onze juridische specialisten zijn gezien hun jarenlange ervaring in staat om u juridische advies en begeleiding te geven in bovenstaande rechtsgebieden, zonder dat
u hiervoor hoge advocaatkosten moet betalen. Vraagt u naar onze aantrekkelijke offerte!